Beste Relatie,
Het jaar 2021 ligt bijna achter ons. Het was een roerig jaar dat van iedereen en zeker ook van ondernemers veel aanpassingsvermogen vroeg. Corona is helaas nog altijd onder ons. We hopen van harte dat je gezond gebleven bent. We danken ieder voor het in ons gestelde vertrouwen in 2021 en hopen ook in 2022 weer jullie leverancier te mogen zijn. Wij blijven ons uiterste best doen om ieder op een zo zorgvuldig en zo persoonlijk mogelijke wijze van dienst te zijn. 

Namens het hele team van BD-Totaal:

                                      Mooie Kerstdagen en een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar!

Persoonlijke noot van onze directeur
De klimaattop in Glasgow heeft aangetoond dat er op wereldniveau weinig vooruitgang wordt geboekt op het gebied van verduurzaming. Des te belangrijker is het dat wij als ondernemers verder gaan met de verduurzaming van onze bedrijfsvoering en ons voedsel. De biologische(-dynamische) sector kan hier een belangrijke rol in spelen. Ooit ging de landbouw van nature mee met de seizoenen en was biodiversiteit een noodzaak om in gezonde en evenwichtige voeding te voorzien. In sommige culturen rekent men met de zorg voor de komende 7 generaties, ofwel laat de korte termijn iets minder belangrijk worden en focus meer op de lange termijn. In de afgelopen honderd jaar is er veel veranderd, veel ten goede maar lang niet alles. De agrochemische landbouw lijkt aan het eind van zijn latijn te zijn. Tijd om de positieve moderne verworvenheden te combineren met de oude, intuïtievere inzichten en zo voor 7 generaties vooruit te gaan werken!
 
In 2021 zijn we als BD-Totaal meer gaan inkopen bij lokale leveranciers en werken samen met andere ondernemers voor verdere verduurzaming. Op deze manier creëren we meer verbinding met elkaar waarbij we in de toekomst op elkaar kunnen rekenen als producent, dienstverlener en afnemer. Veel mensen zijn overigens zowel het één als het ander. 
 
De medewerkers van BD-Totaal heb ik ieder1 m² biologisch-dynamische landbouwgrond geschonken. De Stichting BD Grondbeheer maakt met schenkgelden landbouwgrond vrij en verpacht die aan biodynamische boeren en tuinders om zo het behoud van vruchtbare landbouwgrond voor de komende generaties te waarborgen. Doe je ook mee?
 
Ook in 2022 blijven we innoveren om in alle opzichten dé duurzame dienstverlener in de organic foodsector in Nederland te zijn!
 
Met hartelijke en duurzame groet,
Peter Lamet