Op deze vraag is geen simpel antwoord te geven. Van productgroepen als groente, fruit, vis en ongezouten noten (Schijf van Vijf) weten we dat ze positieve effecten hebben op onze gezondheid. Biologische producten kunnen, net als gangbare producten, zowel binnen als buiten de Schijf van Vijf vallen. Of een product dat buiten de Schijf van Vijf valt, meteen ongezond is, wordt bepaald door hoeveel je van zo'n product eet en hoe vaak je het eet. Onze eigen gezondheid hangt dus af van onze voeding en leefstijl, maar ook van veel andere factoren als beweging, (erfelijke) ziektes en stress. Als jij veel biologische voeding eet en je heel fit voelt, is het daarom moeilijk te bewijzen dat dat komt door de biologische voeding. Het is waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van leefstijlfactoren. Er wordt echter wel veel onderzoek gedaan naar biologische producten waaruit blijkt dat deze meer voedingsstoffen bevatten, meer antioxidanten en minder pesticiden, zware metalen en stikstof. En zo komen we bij de andere gezondheidsaspecten van biologische voeding, die van dier en milieu.

Biologisch heeft niet alleen betrekking op onze eigen gezondheid, maar ook op die van dieren. Biologische veehouders kiezen de dieren op hun veehouderij heel zorgvuldig. Ze kijken welke genetische eigenschappen belangrijk zijn voor de condities en grondsoort op hun bedrijf en welk ras daarbij past. Daarnaast geven ze hun dieren divers eten, bijvoorbeeld door kruidenrijk grasland te zaaien. In deze kruiden zitten verschillende soorten mineralen en eiwitten die helpen bij de vertering. Het eten van al die kruiden kan zelfs ook helpen tegen sommige kwaaltjes bij de dieren. De boeren nemen dus veel maatregelen om te zorgen dat de dieren zo min mogelijk ziek worden en dit heeft effect. Uit onderzoek blijkt dat de dierenartskosten op biologische melkveebedrijven 55% lager zijn dan op niet-biologische melkveebedrijven.

Naast de gezondheid van de dieren, is ook een gezonde bodem voor een biologische boer van groot belang. Zonder een gezonde bodem kunnen er geen gezonde gewassen groeien. Bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden daarom niet gebruikt. Deze zouden immers ook in het grondwater terechtkomen en dat is niet goed voor de natuur en leefomgeving. Biologische boeren kiezen resistente rassen die goed tegen ziekten en plagen kunnen en gebruiken alleen natuurlijke mest en compost om de bodem te voeden. Zo blijft de bodem rijk aan voedingsstoffen en biodiversiteit. Uit onderzoek blijkt dat biologische bodems meer micro-organismen bevatten en ook meer grotere dieren zoals vogels aantrekken.

Omdat er veel verschillende factoren zijn die onze lichamelijke gezondheid beïnvloeden, kunnen we dus niet zonder meer stellen dat je door het eten van biologische voeding per definitie gezond bent of wordt. Wat we wél zeker weten is dat biologisch een goede keuze is voor de gezondheid van dieren, planten en de natuur. Wanneer je kiest voor biologisch, dan kies je voor een systeem dat bouwt aan een gezondere wereld, in de breedste zin van het woord. Niet alleen voor onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties!