Niemand zal de vele boerenprotesten naar aanleiding van de stikstofplannen van het kabinet zijn ontgaan! Afgelopen woensdag was er een constructief tegengeluid te horen. Met het aanbieden van het Groenboerenplan aan de ministers Van der Wal en Staghouwer werd een belangrijke stap gezet om met elkaar in gesprek te komen. Het plan werd aangeboden door initiatiefnemers Bert van Ruitenbeek, directeur van de Stichting Demeter, en Bregje Hamelynck van de Federatie van Agro-ecologische Boeren. Het plan wordt gesteund door een brede alliantie, breder dan alleen de bio- en BD-boeren. De boeren van de alliantie willen laten zien dat een omslag naar duurzaam boeren zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmest en geen of beperkt import van veevoer goed mogelijk is en willen de door hen opgedane kennis en ervaring hiermee graag delen. Het plan werd positief ontvangen door de ministers. Hopelijk zullen zoveel mogelijk boeren zich openstellen en meewerken aan een echte omslag van ons landbouw- en voedselsysteem. Die omslag vraagt een visie en langetermijnbeleid van de overheid die veel verder gaan dan stikstofreductie alleen.
Lees hier de 10 aanbevelingen van het Groenboerenplan.